Nieuwbouwwoning? Start een kopersvereniging

  nieuwbouw

Als u een huis koopt uit een nieuwbouwproject staat u niet bepaald alleen. Veel andere mensen hebben in hetzelfde project hun oog op een huis laten vallen en het gekocht. Dus, waarom niet de krachten bundelen in een kopersvereniging?

 

Een kopersvereniging is een samenwerkingsverband tussen (aanstaande) bewoners van nieuwbouwprojecten. Leden kunnen hun stem uitbrengen en zo invloed uitoefenen op het beleid. Een kopersvereniging heeft heel wat voordelen voor u als nieuwbouwkoper:

 
• Als collectief krijgt u vaak meer gedaan bij bijvoorbeeld de bouwer. Bij onenigheid is deze eerder geneigd concessies te doen aan een groep dan aan een particulier.
• De kopersvereniging kan commissies aanstellen. Bijvoorbeeld een commissie die de bouw controleert of onderhandelt met de bouwer.
• Een collectief heeft meestal meer ingangen bij een gemeente. Dat is handig als u bijvoorbeeld een speeltuin in uw nieuwbouwwijk wilt bedingen of een bushalte.
• De kopersvereniging kan collectief inkopen, vaak met korting gaan als er collectief bijvoorbeeld wand en plafondafwerking word ingekocht.

 

Een kopersvereniging heeft een aantal specifieke kenmerken:

• Eenvoudige organisatiestructuur
Er is een bestuur en een ledenvergadering. Het bestuur bestaat meestal uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het bestuur moet zeker een keer per jaar een ledenvergadering houden. De vergadering moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar plaatsvinden. Tijdens deze vergadering wordt het jaarverslag gepresenteerd en legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid.
• Invloed op activiteiten
Leden hebben invloed op het beleid van de vereniging door hun stem uit te brengen tijdens een ledenvergadering. Hierbij geldt dat het beleid wordt bepaald door een meerderheid van stemmen (tenminste de helft plus één), tenzij anders is bepaald in de statuten of wanneer er een wettelijke uitzondering geldt. Het bestuur legt verantwoording af tijdens de ledenvergadering.
• Geen winstoogmerk
Een vereniging heeft geen winstoogmerk. Eventuele overschotten worden besteed aan een gemeenschappelijk doel.

 

Wat kan Van Heesch Stukadoors voor u doen? Wij passen onze prijs aan, afhankelijk van het aantal m2 dat wij kunnen uitvoeren in uw wijk. Voordelen zijn:

• U betaalt de laagste prijs voor de afwerking
• Omdat wij voor langere tijd in de wijk aanwezig zijn heeft u altijd een aanspreekpunt
• Mocht er schade ontstaan dan komt u naar ons toe en lossen wij dit in de meeste gevallen kosteloos op

 

Bij ons krijgt u altijd 5 jaar garantie op het geleverde werk. Neem gerust en vrijblijvend hier contact met ons op.

 

x6